Revize

Revize Česká Třebová

  • výchozí i pravidelné revize el. zařízení
  • revize pro změnu sazby/velikosti hl. jističe před elektroměrem
  • revize el. nářadí, hromosvodů